Mahinda Rajapaksa

Related by string. * MAHINDA : Mahinda Rajapakse . President Mahinda Rajapakse . Mahinda . IGP Mahinda Balasuriya . Minister Mahinda Samarasinghe . Mahinda Chinthana / Rajapaksas . RAJAPAKSA : Basil Rajapaksa MP . Parliamentarian Basil Rajapaksa . Basil Rajapaksa . Minister Basil Rajapaksa . unseat Rajapaksa * President Mahinda Rajapaksa . His Excellency Mahinda Rajapaksa *

Related by context. All words. (Click for frequent words.) 84 Mahinda Rajapakse 83 Rajapaksa 82 Rajapakse 78 President Mahinda Rajapaksa 78 Ranil Wickremesinghe 77 Mahinda 74 Wickremesinghe 73 Ranil Wickremasinghe 72 President Mahinda Rajapakse 72 Rajapaksha 72 Premadasa 72 Mahinda Rajapaksha 71 Sarath Fonseka 70 JR Jayewardene 70 UPFA 69 Fonseka 69 Ranil Wickramasinghe 69 Chandrika Kumaratunga 69 Gen. Fonseka 68 UNP 68 Ranil 68 Chandrika Kumaratunge 67 SLFP 67 Prime Minister Ranil Wickremesinghe 67 Gen Fonseka 66 Rajapaksas 66 Gotabhaya 66 Kumaratunga 66 Mangala Samaraweera 65 Sinhala 65 JR Jayawardene 65 LTTE 65 Bandaranaike 65 Rajapakshe 64 TULF 64 Sampanthan 64 R. Premadasa 64 Jayewardene 64 Gotabhaya Rajapaksa 64 Wickremasinghe 63 Ranasinghe Premadasa 63 General Sarath Fonseka 63 President Chandrika Kumaratunga 63 JVP 63 Namal Rajapaksa 63 Rajapaska 62 Basil Rajapakse 62 Kumaratunge 62 Prabhakaran 62 Sajith Premadasa 62 Gen Sarath Fonseka 62 Vaiko 62 Prabakaran 62 Rajapksa 61 Chandrika Bandaranaike Kumaratunga 61 Pillaiyan 61 Gotabhaya Rajapakse 61 Mrs. Bandaranaike 61 GL Peiris 61 President Mahinda Rajapaksha 61 Prime Minister SWRD Bandaranaike 61 Gamini Dissanayake 61 Gotabaya Rajapaksa 61 JR Jayawardena 61 Basil Rajapaksa 60 Sri Lankan 60 Chandrakanthan 60 Opposition Leader Ranil Wickremesinghe 60 Attanayake 60 SWRD Bandaranaike 60 Gen. Sarath Fonseka 60 leader Ranil Wickremesinghe 60 Karu Jayasuriya 60 Lalith Athulathmudali 60 Anura Bandaranaike 60 Anandasangari 60 Mahinda Rajapakshe 60 Pirapaharan 60 Karunanidhi 60 SB Dissanayake 60 Mr.Mahinda Rajapakse 60 Rauf Hakeem 60 Prime Minister Sirimavo Bandaranaike 60 Janaka Perera 60 Gotabaya 60 DB Wijetunga 59 Tamils 59 Somawansa 59 Sirimavo Bandaranaike 59 Wickremanayake 59 Wimal Weerawansa 59 Karuna Amman 59 Douglas Devananda 59 SLFP JVP alliance 59 Ms Chandrika Kumaratunge 59 Opposition Leader Ranil Wickremasinghe 59 Chandrika Bandaranaike 59 Amirthalingam 59 Wimal 59 Mahanayake Thera 59 Pillayan 59 Mrs Kumaratunga 59 Devananda 59 Minister Douglas Devananda 59 Thondaman 58 DS Senanayake 58 Rajapkse 58 Lankan 58 Weerawansa 58 Sooriyarachchi 58 SWRD 58 Sinhala Buddhist 58 Chelvanayakam 58 Gayoom 58 Tamil 58 Kadiragamar 58 Sirisena Cooray 58 Arumugam Thondaman 58 Sri Lanka 58 Minister Yapa 58 Chandrika 58 His Excellency Mahinda Rajapaksa 57 Rambukwella 57 Dissanayake 57 Ranjan Ramanayake 57 Pirabhakaran 57 Kadirgamar 57 Prime Minister Ranil Wickramasinghe 57 Commander Sarath Fonseka 57 Lakshman Kadirgamar 57 Rajapakses 57 Thilanga Sumathipala 57 Prime Minister Ratnasiri Wickremanayake 57 Sinhala nationalist 57 Rauff Hakeem 57 Janatha Vimukthi Peramuna JVP 57 V. Anandasangaree 57 Minister Rambukwella 57 Ratnasiri Wickremanayake 57 UNP parliamentarian 57 Dudley Senanayake 57 IPKF 56 Mahanayakes 56 Lalith Weeratunga 56 Sinhalese 56 GOSL 56 UNP Parliamentarian 56 Tamil Eelam LTTE 56 Sumathipala 56 Freedom Alliance UPFA 56 TMVP 56 Mr.Ranil Wickremasinghe 56 Mahindra Rajapakse 56 Rajpaksa 56 Tamil Ealam 56 R. Sampanthan 56 Mahinda Chintanaya 56 SLFPers 56 Leader Ranil Wickremesinghe 56 Dr. Rajitha Senaratne 56 Sri Lankaâ € ™ 56 Kiriella 56 GoSL 56 Tamil Eelam 56 Moragoda 55 Tamil separatists 55 Rajiv Gandhi 55 Tamil Tigers 55 Nedumaran 55 AB Vajpayee 55 Jaffna 55 Mahinda Chintana 55 Eezham Tamils 55 Sir Anerood Jugnauth 55 Sivajilingam 55 Jayalalithaa 55 President Mahinda Rajapksa 55 Mayadunne 55 Tamil Tiger rebels 55 President Ranasinghe Premadasa 55 Rukman Senanayake 55 Erik Solheim 55 Sinhala Buddhists 55 UNPers 55 TNA parliamentarians 55 Lal Kantha 55 UNP stalwarts 55 Lakshman Kiriella 55 Ven Thera 55 Mahinda Chinthana 54 Sri lanka 54 Rajitha Senaratne 54 UNP MP 54 Tamil rebels 54 Prof. GL Peiris 54 Dissanayaka 54 Sheikh Mujib 54 TNA parliamentarian 54 Tissa Attanayake 54 EPDP 54 Sri Lankan Tamil 54 Kalutara 54 Sinhalese nationalist 54 Vijaya Kumaratunga 54 MK Sivajilingam 54 UNPer 54 Gamini Jayawickrema Perera 54 SJV Chelvanayakam 54 Maha Sangha 54 Velupillai Prabhakaran 54 Parvez Musharraf 54 Pilliyan 54 Bandaranayake 54 Tamil Diaspora 54 SJV Chelvanayagam 54 Anandasangaree 54 General Pervez Musharraf 54 Bradman Weerakoon 54 Thamilchelvan 54 Velupillai Pirapaharan 54 Dr. Sarath Amunugama 54 ITAK 54 P TOMS 54 Mervyn Silva 54 Samaraweera 54 LTTEs 54 Thamilselvan 54 Chelvanayagam 54 Kobbekaduwa 54 Lohan Ratwatte 53 Jeevan Kumaratunga 53 TGTE 53 Godage 53 Ratnasiri Wickramanayake 53 DMK 53 Lokubandara 53 Raviraj 53 Prabaharan 53 Ravi Karunanayake 53 Mr. Kiriella 53 Speaker WJM Lokubandara 53 Ranjan Wijeratne 53 Minister Karu Jayasuriya 53 Prof. GLPeiris 53 EPRLF 53 Gampaha District 53 AIADMK 53 Dhanapala 53 MP Namal Rajapaksa 53 Iajuddin Ahmed 53 Minister M Karunanidhi 53 Prime Minister Ratnasiri Wickramanayake 53 Range Bandara 53 Jayaratne 53 Muthuhettigama 53 Keheliya 53 Lasantha 53 Temple Trees 53 Col. Karuna 53 Prime Minister Ratnasiri Wickramanayaka 53 Arjuna Ranatunga 53 Somawansa Amarasinghe 53 Sirimavo 53 Pirabakaran 53 Awami League 53 Tyronne Fernando 53 Omalpe Sobitha Thera 53 Sivanesathurai Chandrakanthan 53 Hisbullah 53 M. Karunanidhi 53 Thero 53 Hector Kobbekaduwa 53 Ernest Koroma 53 Jathika Hela Urumaya 53 Paul Berenger 53 Sandagiri 53 Keheliya Rambukwella 53 Mr.Sampanthan 53 Karunanayake 53 Tiran Alles 53 Joint Mechanism 52 SLMM 52 King Dutugemunu 52 Jayalath Jayawardane 52 Mavai Senathirajah 52 Rukman 52 Alahapperuma 52 TULF Leader 52 M Karunanidhi 52 Jagath Jayasuriya 52 Felix Perera 52 Dr. Amunugama 52 Rajpakse 52 Mahinda Chinthanaya 52 Sir Ponnambalam Ramanathan 52 Sripathi 52 Sri Lanka GOSL 52 Gothabaya Rajapaksa 52 Uva Province 52 Hambantota 52 Bogollagama 52 Bérenger 52 leader Somawansa Amarasinghe 52 Eelam 52 Mwai Kibaki 52 Bingu wa Mutharika 52 Nadesan 52 Tissainayagam 52 PLOTE 52 Tamilselvan 52 SLMC Leader 52 MP Wimal Weerawansa 52 Vaddukoddai 52 Gunawardena 52 NM Perera 52 Attanagalla 52 Vadukoddai Resolution 52 Ranatunga 52 Champika Ranawaka 52 Ramgoolam 52 Sri Thera 52 Vasudeva Nanayakkara 52 Mahanayake 52 Wickrematunga 52 Speaker Chamal Rajapaksa 52 Weeratunga 52 Fernandopulle 52 Chintanaya 52 GG Ponnambalam 52 TNA Parliamentarian 52 Minister Fernandopulle 52 Sri Lankan Tamils 52 V. Prabhakaran 52 Ranjith Madduma Bandara 52 Sambanthan 52 Front NFF 52 Janatha Vimukthi Peramuna 52 Berty Premalal Dissanayake 52 Bandaranaikes 52 Pervaiz Musharraf 52 Sajith 52 Venerable Thera 52 Gayyoom 52 Anuradhapura 52 Mahajana Eksath Peramuna 52 JRJ 52 Anoma Fonseka 52 General Pervez Musharaf 52 Museveni 52 Sarath Amunugama 52 Weliamuna 51 Ambalangoda 51 Ms Jayalalithaa 51 Ranawaka 51 Colombo 51 Tamil Tiger 51 DEW Gunasekera 51 Prime Minister DM Jayaratne 51 Pirivena 51 Kibaki 51 JVPers 51 Kabbah 51 Sarath 51 Dutugemunu 51 Kabir Hashim 51 Liberation Tigers 51 Milinda Moragoda 51 Tilvin Silva 51 Lt. Gen. Sarath Fonseka 51 Sarath Silva 51 Rajiv Ghandi 51 PTOMS 51 Senanayake 51 HM Ershad 51 Ceasefire Agreement 51 Janata Party 51 Balasingham 51 Pararajasingham 51 Lalkantha 51 Seneviratne 51 Opposition Ranil Wickremesinghe 51 Sheikh Hasina 51 Lankan Tamils 51 Gajendrakumar Ponnambalam 51 Batticaloa 51 Dayasiri Jayasekara 51 Madduma Bandara 51 spokesman Harim Peiris 51 Champika 51 Victor Yanukovych 51 Ministers Mangala Samaraweera 51 Prof. Peiris 51 Sri Lanka GoSL 51 Minister Devananda 51 SL Gunasekera 51 Saravanamuttu 51 secretary Gotabhaya Rajapakse 51 Jathika Hela Urumaya JHU 51 Ms Kumaratunge 51 Minister Keheliya Rambukwella 51 Brattskar 51 Anura 51 son Namal 51 KD Lalkantha 51 Parliamentarian Wimal Weerawansa 51 Uva Provincial Council 51 SLFP organizer 51 Sabaragamuwa 51 Pervez Musharraf 51 Indo Lanka 51 Sheikh Mujibur Rahman 51 Mano Ganeshan 51 Atal Behari Vajpayee 51 Lakshman Kadiragamar 51 Rohitha Bogollagama 51 Comrade Prachanda 51 Harim Peiris 51 Gampaha 51 Shivajilingam 51 Sinhala nationalists 51 Tejan Kabbah 51 Navin Ramgoolam 51 Bozizé 51 Eddie Fenech Adami 51 LTTEâ € ™ 51 Karikalan 51 Chen Shui bian 51 Raja Maha Viharaya 51 Defence Secretary Gothabaya 51 LTTE supremo 51 APJ Abdul Kalam 51 Hanssen Bauer 51 Kethesh Loganathan 51 Sri lankan 51 Eelam Tamils 51 Sinhala polity 51 separatist Tamil 51 Basil Rajapaksa MP 50 Gammanpila 50 Hambanthota 50 Ma Ying jeou 50 Liberation Front TULF 50 Dahanayake 50 tamils 50 Jayalalitha 50 Secretary Lalith Weeratunga 50 Girija Prasad Koirala 50 Pervez Musharrafs 50 Matara 50 Kegalle 50 UNP SLFP 50 Gotabaya Rajapakse 50 Athulathmudali 50 Sambandan 50 Anura Dissanayake 50 Somawansa Amerasinghe 50 Karuna 50 Manmohan Singh 50 Raja Maha Vihara 50 Nitish Kumar 50 Ratnasiri 50 Captain Amarinder Singh 50 Kadirgamar assassination 50 Wickramanayake 50 IGP Jayantha Wickremaratne 50 secretary Tissa Attanayake 50 Singhalese 50 Vijaykanth 50 Sinhala chauvinist 50 Lee Myung bak 50 Abdul Gayoom 50 LLRC 50 Srilankan 50 Pervez Musharaf 50 Jugnauth 50 Lalith Weeratunge 50 Maumoon Abdul Gayoom 50 Meles Zenawi 50 Tilvin 50 Abeywardena 50 Jayatilleka 50 Chinthanaya 50 Keppetipola 50 Mohan Peiris 50 Rathu 50 Sri Jayewardenepura 50 Dallas Alahapperuma 50 Badulla 50 Prof. Vitharana 50 Professor Tissa Vitarana 50 Tamil civilians 50 Palitha Range Bandara 50 Jehan Perera 50 HMGS Palihakkara 50 Sinhala chauvinists 50 Jayawardena 50 JVP insurrection 50 APJAbdul Kalam 50 Beliatta 50 Kelaniya 50 Amunugama 50 Maha Nayaka Thera 50 Sinhala supremacist 50 Prime Minister Ratnasiri 50 Dayananda Dissanayake 50 Shantha Kottegoda 50 Sri Lankas 50 Hela Urumaya 50 Diyawadana Nilame 50 Balagalle 50 Prime Minister Mr.Ranil Wickremasinghe 50 Thalaivar 50 Colonel Karuna 50 separatist Tamil Tiger 50 Nawaz Sharif 50 Joseph Pararajasingham 50 Gayantha 50 Thangkabalu 50 Tarun Gogoi 50 Defence Secretary Gotabaya 50 Chandrasekeran 50 Maheswaran 50 Goonetilleke 50 S Ramadoss 50 Dayan Jayatilleke 50 Kalaignar Karunanidhi 50 Karunaratna 50 Wanni 50 Tamil separatist 50 JVP Parliamentarian 50 thero 50 General Janaka Perera 50 Rajiv Gandhi assassination 50 DMK patriarch 50 Thirumavalavan 50 Hambantota Port 50 Palitha Kohona 50 Tamilchelvan 50 Thamils 50 Narendra Modi 50 Ms Jayalalitha 50 Tamil Nadu 50 Deshamanya 50 Peradeniya 50 Begum Khaleda Zia 50 John Agyekum Kufour 50 Piyasena 50 Gamini 50 JVP JHU 50 Chandra Nehru 50 Bogollogama 50 Senaratne 50 LSSP 50 Mano Ganesan 50 Jayantha Samaraweera 50 UNP Ranil Wickremesinghe 50 Judge Deepali Wijesundera 50 Thamil Eelam 50 Pierre Nkurunziza 49 Algama 49 Gemunu 49 Palitha 49 Pradeshiya Sabha 49 Mrs Bandaranaike 49 Pravind Jugnauth 49 Gen Musharaf 49 Peace Secretariat 49 UNP parliamentarians 49 LTTE militarily 49 Darusman Report 49 Prachanda 49 AHM Azwer 49 Sarath Wijesinghe 49 Gunasekera 49 Yoweri Museveni 49 Col Karuna 49 Trincomalee 49 UNP JVP 49 Minister Rohitha Bogollagama 49 Mano Tittawella 49 JVP parliamentarian 49 Tissa Vitharana 49 Amarasinghe 49 Wijesinha 49 majority Sinhalese 49 Asgiriya Chapter 49 Mohamed Nasheed 49 Syed Shahabuddin 49 Chandrasiri 49 Iajuddin Ahmad 49 Secretary Tissa Attanayake 49 Wickramasinghe 49 Wickramabahu 49 Tennakoon 49 TNA Parliamentarians 49 Kohona 49 Mrs. Sirimavo Bandaranaike 49 Minister Muthuvel Karunanidhi 49 SBDissanayake 49 Sinhalese Buddhists 49 Atukorale 49 Vitarana 49 Minister Champika Ranawaka 49 Shaikh Hasina 49 V Anandasangaree 49 Laxman Kadirgamar 49 Norwegian facilitators 49 Jayasekara 49 SP Thamilchelvan 49 Azwer 49 Nawalapitiya 49 KR Narayanan 49 Rajamaha Viharaya 49 Gamini Fonseka 49 Minister Alahapperuma 49 Viktor Yanukovich 49 Sirima Bandaranaike 49 Raila Odinga 49 Mushraff 49 WJM Lokubandara 49 Thamilselvam 49 Nayaka Thero 49 Rohana Wijeweera 49 General Musharaf 49 Mushrraf 49 Killinochchi 49 Lalith 49 Vellupillai 49 Dayan Jayatilleka 49 Front UNF 49 MK Stalin 49 srilankan 49 Senasinghe 49 DM Jayaratne 49 Karannagoda 49 Vajira Abeywardena 49 Dinamina 49 TN CM 49 King Parakramabahu 49 R.Premadasa 49 Tamil Tiger guerrillas 49 SLMC 49 Wijetunga 49 Yaya Jammeh 49 Tilak Marapana 49 Neelan Tiruchelvam 49 Kethesh 49 Silanyo 49 Vajpayee 49 Minister M. Karunanidhi 49 Ratu Mara 49 Minister Lokuge 49 Karunakaran 49 Minister Mangala Samaraweera 49 Dehiwela 49 SRI Lanka 49 Nayake Thera 49 JA Kufour 49 AIADMK supremo Jayalalithaa 49 Vitharana 49 Sinhalese nationalism 49 Namal Rajapakse 49 Gen Pervez Musharraf 49 Sudu Nelum 49 Prime Minister Rajiv Gandhi 49 Prime Minister Ranil Wickremasinghe 49 Lalu Prasad Yadav 49 Velupillai 49 Aluthgamage 49 Minister Sivanesathurai Chandrakanthan 49 DMK patriarch M Karunanidhi 49 Minister Susil Premajayantha 49 Gampaha district 49 Vimukthi 49 LK Advani 49 Prime Minister DM Jayarathne 49 Eelam War 49 Vijitha Herath 49 General Pervez Musharaff 49 Advani 49 Sooriyaarachchi 49 K. Veeramani 49 Malwatta Chapter 49 negotiator GL Peiris 49 Jathika 49 Janatha Vimukthi JVP 49 Dayasiri 49 Ahmad Tejan Kabbah 49 Minister Sirisena 49 Parakrama 49 Udugama Sri 49 Party SLFP 49 Bernard Goonetilleke 49 Rohitha 49 Tamil Tiger separatists 48 MP Ravi Karunanayake 48 Provincial Councils 48 Wijeweera 48 Tamil separatism 48 Peramuna JVP 48 Abdul Kalam 48 Omalpe Sobitha 48 Sinhalese chauvinism 48 Srilanka 48 RJD supremo Lalu Prasad 48 Minister SB Dissanayake 48 Vakarai 48 Upali 48 Zoramthanga 48 Dr. Palitha Kohona 48 Charles Margai 48 Peiris 48 Tamilians 48 Wickrematunge 48 Atal Bihari Vajpayee 48 Lalith Kotelawala 48 Shankar Dayal Sharma 48 Galle Face Green 48 MDMK 48 Ahmed Shaheed 48 Sri Lankans 48 Medhananda Thera 48 LKAdvani 48 Gunatillake 48 Nadarajah Raviraj 48 Parakramabahu 48 Prof GL Peiris 48 Mir Zafarullah Khan Jamali 48 HD Kumaraswamy 48 Jeyaraj Fernandopulle 48 Chiranjeevi 48 Sivanesathurai 48 Lucien Rajakarunanayake 48 Farooq Leghari 48 Prabhakran 48 Lankan Tamil 48 Iajuddin 48 Bakeer Markar 48 Dr. Kohona 48 Janadasa Peiris 48 Maumoon 48 Jayantha Dhanapala 48 Zulfikar Ali Bhutto 48 Kandy 48 Thibbotuwawe Sri Siddhartha Sumangala 48 Ranatunge 48 Westborg 48 Navinchandra Ramgoolam 48 Malwatte Chapter 48 Lee Myung Bak 48 Gatundu South 48 Thilanga 48 Left Front 48 Ardzinba 48 Vajira 48 Minister Milinda Moragoda 48 Vinayagamoorthy Muralitharan 48 Indira Gandhi 48 SriLanka 48 Neiphiu Rio 48 Gomin Dayasiri 48 Nesiah 48 Minister Maithreepala Sirisena 48 Tamil Tiger guerillas 48 Rajeev Gandhi 48 Gen Musharraf 48 Sripathi Sooriyarachchi 48 Premachandran 48 Professor GL Peiris 48 Khaleda Zia 48 Lanka 48 Earnest Bai Koroma 48 minister Rohitha Bogollagama 48 Rambukwelle 48 Lakshman Hulugalle 48 Tamilnadu 48 cricketer Sanath Jayasuriya 48 Kulathunga 48 Syed Yousaf Raza Gilani 48 Ban ki Moon 48 Robert Mugabe 48 JB Patnaik 48 Asgiriya 48 Viharaya 48 Paul Bérenger 48 APRC 48 Ramanayake 48 minister Lakshman Kadirgamar 48 SLRFU 48 Wickramanayaka 48 Kumar Rupasinghe 48 Velupillai Prabakaran 48 Madhav Nepal 48 Wijedasa Rajapaksa 48 Azhagiri 48 Parkash Singh Badal 48 Prabha Ganeshan 48 Uduwe Dhammaloka Thera 48 Minister Jeyaraj Fernandopulle 48 Dr Iajuddin Ahmed 48 Deyata Kirula 48 U Thein Sein 48 Prime Minister Sheikh Hasina 48 Marxist JVP 48 Handunnetti 48 Furuhovde 48 P. Nedumaran 48 R Sampanthan 48 Gen Ayub Khan 48 Shiekh Hasina 48 MP Sajith Premadasa 48 Weerathunga 48 Mufti Sayeed 48 Pt Nehru 48 Jhal Nath Khanal 48 Tilak Ranaviraja 48 Daniel Kwelagobe 48 R. Sambandan 48 MP Basil Rajapaksa 48 R Venkataraman 48 Gamini Jayawickrama Perera 48 Viktor Yanukovych 48 Mulayam Singh 48 Abeyweera 48 IGP Mahinda Balasuriya 48 General retd Sarath 48 Jayasekera 48 Susil Premajayantha 48 S. Ramadoss 48 prime minister Rajiv Gandhi 48 Sinhalese nationalists 48 Katunayake 48 BMICH 48 Lasantha Wickramatunga 48 Tamil nationalism 48 V Prabhakaran 47 Joseph Ejercito Estrada 47 AIADMK supremo 47 Yogarajan 47 Vajira Abeywardene 47 Samarasinghe 47 ethnic Tamil 47 Mikheil Saakashvili 47 AIADMK supremo J Jayalalithaa 47 Pascal Lissouba 47 Pratibha Devisingh Patil 47 leader Velupillai Prabhakaran 47 Varadaraja Perumal 47 Lee Teng hui 47 Amarasekera 47 TN Seshan 47 Rajasingham 47 sinhalese 47 Vavuniya 47 Anura Kumara Dissanayake 47 Victor Yanukovich 47 Amani Abeid Karume 47 Wickramasuriya 47 Mrs Gandhi 47 Pinarayi 47 Frank Kabui 47 Subramaniam Swamy 47 Zail Singh 47 Vijayakant 47 Namal 47 Ahmed Abdallah Sambi 47 Weerawanse 47 Wijesekara 47 Hasina 47 Sheikh Hasina Wajed 47 K Anbazhagan 47 Pervez Mushrraf 47 Moeen U Ahmed 47 Gamlath 47 Dalada Maligawa 47 Prof Iajuddin Ahmed 47 President Yoweri Museveni 47 Kalam 47 Mohamed Anni Nasheed 47 Ada Derana 47 Buddhist Sinhalese 47 Dravida Munnetra Kazhagam 47 Mahendra Amarasuriya 47 Daniel Arap Moi 47 Ratnayake 47 Ponnambalam 47 Mahindananda Aluthgamage 47 Ferial Ashraff 47 LTTE cadres 47 Nehru 47 Nishantha Muthuhettigama 47 secretary Gotabhaya Rajapaksa 47 Imkong 47 V. Pirapaharan 47 spokesman Chandrapala Liyanage 47 Mr. Thamilchelvan 47 Chamal Rajapaksa 47 GP Koirala 47 Tamil Naad 47 Malinda Seneviratne 47 Narasimha Rao 47 Lt Gen Sarath Fonseka 47 Uva Wellassa 47 Justice Sarath 47 Mian Muhammad Nawaz Sharif 47 Namal Rajapaksa MP 47 sri lanka 47 Romesh Jayasinghe 47 Dayaratne 47 Surya Bahadur Thapa 47 Mohammad Khan Junejo 47 Omar el Bashir 47 leader Rauff Hakeem 47 Suresh Premachandran 47 Sri Lanka Ports Authority 47 Ernest Bai Koroma 47 Sinhala nationalism 47 Susilo Bambang Yudhoyono 47 GL Pieris 47 Karunaratne 47 Horana 47 Anerood Jugnauth 47 President Mwai Kibaki 47 Pandit Nehru 47 Dervis Eroglu 47 Jagmohan Dalmiya 47 DEW Gunasekara 47 Kuldip Nayar 47 Atal Vajpayee 47 Prime Minister Rathnasiri Wickramanayaka 47 Joseph Kabila 47 Ruhuna 47 Homagama 47 Dharmadasa 47 Vellupillai Pirapaharan 47 Jayawardane 47 Minister Rajitha Senaratne 47 Leader R. Sampanthan 47 Gothabaya 47 Obsanjo 47 Chamal 47 JVP Propaganda Secretary 47 Maldives Maumoon Abdul Gayoom 47 Dayasiri Jayasekera 47 Acharya Kripalani 47 Jacob Gedleyihlekisa Zuma 47 SLAF 47 Nayaka Thera 47 Akali BJP 47 Galle Face 47 Advani ji 47 Wijewardene 47 Rayale 47 Thera 47 Alhaji Umaru Musa Yar'Adua 47 Mahanayaka Thera 47 Tamil Ealam LTTE 47 SCOPP 47 Bandaragama 47 Abeywardana 47 Nilame 47 Thamil 47 Dassanayake 47 Khama 47 Prime Minister Khaleda Zia 47 Jayawardana 47 Abeywardane 47 KN Choksy 47 Tissa 47 Amarasuriya 47 Balasuriya 47 Giani Zail Singh 47 Gunawardane 47 Mahinda Wijesekera 47 Lal Thanhawla 47 Sumanthiran 47 Begum Zia 47 Poddala Jayantha 47 Embilipitiya 47 Yousuf Raza Gilani 47 Thamizh 47 Mohandas Karamchand Gandhi 47 Bangabandhu 47 LTTE sympathizer 47 Kollupitiya 47 King Devanampiyatissa 47 Vishwanath Pratap Singh 47 Jayantha Dharmadasa 47 SLFP JVP 47 Wijetunge 47 Jayaprakash Narayan 47 Bangarappa 47 Dharmarajah 47 Senator Farhatullah Babar 47 Iskander Mirza 47 LTTE Velupillai Prabhakaran 47 Rupiah Banda 47 Dharmapala 47 Kilinochchi

Back to home page