Rohitha Bogollagama

Related by string. * : minister Rohitha Bogollagama . Foreign Minister Rohitha . Foreign Affairs Minister Rohitha . Rohitha . Sri Lankan counterpart Rohitha . Minister Rohitha / : Minister Rohitha Bogollagama . Rohita Bogollagama . Minister Bogollagama . Bogollagama * Foreign Affairs Rohitha Bogollagama . counterpart Rohitha Bogollagama *

Related by context. Frequent words. (Click for all words.) 74 Prof. GL Peiris 67 Sarath Amunugama 67 GL Peiris 66 Lalith Weeratunga 65 Prof. Peiris 62 Minister Bogollagama 62 Amunugama 62 Opposition Leader Ranil Wickremesinghe 61 Ravi Karunanayake 61 Mangala Samaraweera 61 Shri Pranab Mukherjee 61 Dr. Palitha Kohona 61 Minister Rambukwella 60 Karunanayake 60 Wickremanayake 60 Bogollagama 60 Attanayake 59 Sampanthan 59 Mahinda Samarasinghe 59 Prime Minister DM Jayaratne 59 Wickramanayake 59 Keheliya Rambukwella 58 UNP MP 58 Anura Bandaranaike 58 M Morshed Khan 58 Minister Keheliya Rambukwella 57 Gotabhaya 57 Morshed Khan 57 Rauf Hakeem 57 Basil Rajapakse 57 Humayun Akhtar Khan 57 Minister Mahinda Samarasinghe 56 Abeywardena 56 Prime Minister Ratnasiri Wickremanayake 56 Ramesh Nath Pandey 56 Navtej Sarna 56 Ceylon Chamber 56 Rajapakse 56 Ranil Wickremesinghe 56 Karu Jayasuriya 56 Rauff Hakeem 56 Jayasundara 56 Nimal Siripala de 55 Tissa Attanayake 55 Gotabhaya Rajapaksa 55 Sri Lankan 55 Wimal 55 Dhanapala 55 President Mahinda Rajapaksa 55 Jayasekara 55 Kohona 55 Minister Pranab Mukherjee 55 S Jayakumar 55 Hanssen Bauer 55 Samaraweera 55 Bandaranayake 55 Minister Douglas Devananda 55 Basil Rajapaksa 55 Jayasekera 54 Wickremesinghe 54 Foreign Minister Rohitha 54 Ranil Wickramasinghe 54 Fernandopulle 54 President Mahinda Rajapakse 54 Ranawaka 54 Minister Jeyaraj Fernandopulle 54 Rajapaksa 54 Dr Sikua 54 Wijesekera 54 Peiris 54 Chandrasiri 54 FCCISL 54 Senaratne 53 Goonetilleke 53 Jayaratne 53 KP Sharma Oli 53 Pararajasingham 53 Premadasa 53 E Ahamed 53 Wickremasinghe 53 Yapa 53 Vajira 53 Thamilchelvan 53 Paul Berenger 53 Minister Lakshman Yapa 53 Sri Lanka 53 Wimal Weerawansa 53 Lt. Gen. Sarath Fonseka 53 secretary Shyam Saran 53 Lokuge 53 Secretary Tissa Attanayake 53 Nirupama Rao 53 Jonas Gahr Støre 53 External Affairs E. Ahamed 53 Minister Maithripala Sirisena 53 Dr. Baburam Bhattarai 53 External Affairs Pranab Mukherjee 53 SB Dissanayake 52 Khurshid Mahmood Kasuri 52 PM Dahal 52 Vijitha Herath

Back to home page